© www.go5th.com
Worldwide specialized hi-tech staff for technical & certified translations
n. verde 800.315.330
phone: +39 06 25210367
mail: info@caesarweb.eu

Het vertaalbureau

CAESAR is een hoog gekwalificeerd vertaalbureau met belangrijke referenties op het gebied van Technische Vertalingen en Beëdigde Juridische Vertalingen.

Onze Hi-Tech Staff, die over de hele wereld werkzaam is, vertaalt uw documenten met het doel de kwaliteit van uw producten zo goed mogelijk te laten uitkomen. Wij beschikken voor elk specifiek onderwerp over moedertaalspecialisten.

CAESAR

Focus

We zijn met name gericht op de verwerking van teksten voor handleidingen, juridische teksten, commerciële offertes, alsmede grafische uitwerkingen, in verschillende softwarepakketten (van Office® tot Corel Draw®, van PageMaker® tot FrameMaker®, van Quark X-Press® en InDesign® tot AutoCAD®...). Zo heeft u tevens de mogelijkheid om in één of meer talen een document te ontvangen dat identiek is aan het origineel, zonder dat u ook nog een beroep op grafici hoeft te doen. Wij maken ook gebruik van Trados® om het beheer van de documenten te optimaliseren.

De meer dan 27-jarige ervaring van onze staff stelt ons in staat om bedrijven in Italië, Europa en over de hele wereld voor elke talencombinatie een vertaalservice door moedertaalvertalers te bieden, met een werkelijk cost-effective verhouding kwaliteit/prijs. Onze politiek is inderdaad altijd en absoluut gebaseerd op kwaliteit, efficiëntie en betrouwbaarheid. De invoer en uitvoer van producten en/of services door bedrijven in Europa en over de hele wereld vereist voor de correcte totstandkoming van de documenten of van het reclamemateriaal de aanwezigheid van een gekwalificeerde en professionele organisatie, die voor een onmiddellijke en concrete ondersteuning zorgt bij het oplossen van ongeacht welk probleem, en dit continu, 365 dagen per jaar.

Een juiste omzetting van uw gedachtegoed in een andere taal en cultuur zal er voor zorgen dat uw gesprekspartner uw product perfect begrijpt en zo goed mogelijk kan waarderen (of dat u dat van zijn product kunt doen). Dit alles maakt deel uit van het fundamentele concept van "empathie", dat maar al te vaak verwaarloosd wordt.
Alle documenten kunnen bovendien door een Italiaanse Rechtbank beëdigd en echt verklaard worden om ook in het buitenland de juiste rechtgeldige waarde te bezitten.

CAESAR

La nostra offerta

Deze uiterst gespecialiseerde en gedifferentieerde offerte stelt ons in staat een product van zeer hoge kwaliteit te bieden, altijd punctueel en met een hoge toegevoegde waarde: precisie, professionaliteit en correctheid.
Alle papieren documenten die door ons behandeld worden, worden met de DHL koerier verzonden.

Enkele voorbeelden van door ons gedane vertalingen:

 • localisatie websites
 • beëdigde vertaling
 • balansen
 • octrooien
 • certificaten
 • commerciële teksten
 • diploma’s
 • documenten
 • elektronica
 • farmaceutica
 • financiën
 • begrotingen
 • beëdigingen
 • juridische teksten
 • wetteksten
 • legaliseringen
 • instructieboekjes
 • medische teksten
 • intellectuele eigendom
 • websites
 • statuten
 • statuut
 • telecommunicatie
 • urgente vertalingen
 • beëdigde vertalingen
 • verzekeringen
 • balansen
 • octrooien
 • octrooiteksten
 • certificaten
 • commerciële teksten
 • diploma's
 • economie
 • economische teksten
 • bouw
 • elektronica
 • farmaceutica
 • financiën
 • beëdigde vertalingen
 • juridische teksten
 • informatica
 • engineering
 • engineering
 • wetteksten
 • gelegaliseerde teksten
 • instructieboekjes
 • localisaties
 • technische handleidingen
 • mechaniek
 • medische teksten
 • meertalige teksten
 • meertalig
 • multimedia
 • notarisaktes
 • professioneel
 • intellectuele eigendom
 • religieus
 • gezondheid
 • wetenschappelijk
 • vennootschap
 • gespecialiseerd
 • statuten
 • technisch
 • telecommunicatie