© www.go5th.com
Worldwide specialized hi-tech staff for technical & certified translations
n. verde 800.315.330
phone: +39 06 25210367
mail: info@caesarweb.eu

Technische Vertalingen

Een correcte omzetting van uw gedachtegoed in een andere taal en cultuur, zal er voor zorgen dat uw gesprekspartner uw product perfect begrijpt en zo goed mogelijk kan waarderen (of dat u dan van zijn product kunt doen). Dit alles maakt deel uit van het fundamentele concept van "empathie", dat maar al te vaak verwaarloosd wordt.
Het is heel belangrijk dat een document op correcte wijze door de gebruiker gebruikt kan worden:

 • Een handleiding moet daadwerkelijk leesbaar zijn, er aangenaam uitzien en makkelijk geraadpleegd kunnen worden
 • Een handleiding voor technische raadpleging moet bondig, schematisch, en efficiënt zijn, en geschreven in de technische taal die in die sector gebruikt wordt
 • Een juridisch document mag geen ambiguïteit bevatten en moet opgesteld zijn in de juiste vorm
 • Reclamemateriaal moet de cultuur en de collectieve beeldvorming van het land van bestemming weerspiegelen
 • Een octrooi moet opgesteld worden volgens de structuur, de terminologie en de standaards die eigen zijn aan het land van bestemming
 • Een gevoelig document moet perfect en op onmiskenbare wijze door de gebruiker begrepen worden, zodat de tekst correct ontvangen en aanvaard kan worden (bijvoorbeeld voor aanbestedingen of farmaceutische dossiers)

De certificering van onze medewerkers, het persoonlijke karakter van de vertaling op grond van de specifieke terminologie die door de klant gebruikt wordt, het gebruik van informaticasystemen voor de taalkundige homogeniteit van de teksten en de kwaliteitscontrole, dat zijn onze garanties.

CAESAR

Beëdigde Vertalingen

Alle documenten kunnen beëdigd worden bij Italiaanse rechtbanken en kantongerechten, zodat ze ook in het buitenland rechtsgeldigheid hebben.

Gelegaliseerde vertalingen

Om ook rechtsgeldig in het buitenland te zijn, kunnen de beëdigde vertalingen door ons gelegaliseerd worden:

 • Met Apostilles bij de Procureur van de Republiek voor de landen van de Conventie van Den Haag.
 • Bij de Procureur van de Republiek en dus bij ieder buitenlands consulaat.

Legalisaties

Opdat een document in het buitenland correct en op eenduidige wijze ontvangen wordt, is het een goede gewoonte (en dit was eens verplicht) om ook het originele document in het Italiaans te legaliseren. De Italiaanse documenten kunnen gelegaliseerd worden bij de competente Prefectuur of Procureur van de Republiek, al naargelang de aard van het document.
Het personeel van CAESAR staat u volledig ter beschikking om u gratis en zonder plichtplegingen het correcte iter aan te duiden dat voor ieder document gevolgd moet worden. Wij adviseren u om in dat kader te controleren of:

 • de notarisstukken altijd alle stempels hebben op grond waarvan de verschillende pagina's één document vormen;
 • de gelijkluidende afschriften altijd het aantal pagina's aanduiden waaruit de kopie bestaat;
 • de certificaten van de Kamer van Koophandel altijd alle stempels hebben op grond waarvan de verschillende pagina's één document vormen;
 • de Italiaanse documenten die gelegaliseerd moeten worden altijd in het origineel zijn en met een met de hand geschreven (bij de Prefectuur of Procureur gedeponeerde) handtekening

CAESAR

Editing, DTP, Grafische vormgeving

CAESAR beheert en produceert rechtstreeks uw handleidingen, lay-out, productkaarten, verkoopcatalogi, brochures en bedrijfsteksten, traditionele of multimediapresentaties, internet sites en alles wat op DTP betrekking heeft. Voor al uw eisen kan bij ons een oplossing gevonden worden: van tekst en afbeeldingen kan een optimale presentatie gemaakt worden. Ook foto's en vaste of bewegende beelden kunnen ingevoerd worden, of met retoucheersoftware verwerkt worden, zodat uw producten nog professioneler en vollediger overkomen.

De meest gebruikte software voor de desktop service:

 • Microsoft Office® (Word®, Excel®, Power Point®, Publisher®, Access®)
 • Adobe FrameMaker® + SGML
 • Adobe PageMaker®
 • Adobe Photoshop®
 • Adobe InDesign®
 • Adobe Illustrator®
 • Corel Draw!®
 • Corel PhotoPaint®
 • Quark X-Press®
 • Freehand®
 • Autodesk AutoCAD®

CAESAR

Technische bepalingen voor beëdigde vertalingen

De vertalingen worden beëdigd en ondertekend door middel van het speciale verbaal voor beëdigingen, door moedertaalvertalers die normaal ingeschreven zijn in het register van technische consulenten van de verschillende rechtbanken van Rome en Latium.
De vertalingen hebben dan een daadwerkelijke rechtsgeldigheid omdat ze beëdigd en ondertekend worden door een vertaler die erkend en geaccrediteerd is door de Rechtbank, alsmede door een Ambtenaar van de Burgerlijke Staat, en wordt ingeschreven met een protocolnummer bij het Kantoor van Openbare Akten en Beëdigde Deskundigenverklaringen van het Kantongerecht van Rome.
De vertalingen moeten volledig zijn, alsmede volledig conform aan het origineel, waarbij rekening gehouden moet worden met de volgende voorschriften:

 • De vertaling moet beëdigd worden door wie de vertaling gemaakt heeft, op zegelpapier van € 14,62, of op bladen waarop voor dat doel zegels met een waarde van € 14,62 op ieder blad aangebracht worden. De vertaling kan ook op pagina's formaat A4 geschreven worden, 25 regels per pagina. In dit geval moet om de 4 pagina's, of wel om de 100 regels, een zegel van € 14,62 worden aangebracht;
 • Aan het einde van de vertaling (of, bij gebrek aan ruimte, op de achterkant) moet door de vertaler het BEËDIGINGSSTEMPEL aangebracht worden (dat beschikbaar is in het kantoor) en dat uit 12 regels bestaat (die deel uitmaken van de telling van de 100 regels). De vertaler vult dit stempel in met zijn gegevens: naam en achternaam en de gegevens van een identificatiedocument;
 • de samenvoeging tot één document, van het te vertalen document met de vertaling, valt onder de zorg van de vertaler, door het zetten van zijn handtekening of met zijn datumstempel, voordat het geheel voor beëdiging aan het Kantoor overlegd wordt;
 • Elk document moet afzonderlijk vertaald worden, ook al heeft het betrekking op dezelfde persoon of maakt het deel uit van hetzelfde dossier;
 • Het te vertalen document kan het origineel zijn, of een fotokopie (in dit geval moet, afhankelijk van het geval, ook het origineel overlegd worden), en moet aan de vertaling voorafgaan. Het te vertalen document wordt aan de vertaling vastgeniet zodat het één enkele akte vormt, gevolgd door het
 • Indien het om een vertaling van het Italiaans in het Arabisch gaat, moet het beëdigingstempel altijd aan het einde van de akte afgedrukt worden;
 • HET IS IN GEEN ENKEL GEVAL TOEGESTAAN OM VAN EEN BUITENLANDSE TAAL IN EEN ANDERE BUITENLANDSE TAAL TE VERTALEN. De vertaler zal dan twee afzonderlijke en gescheiden vertalingen moeten maken: de eerste van de buitenlandse taal in het Italiaans en de tweede van het Italiaans in de buitenlandse taal (voor een vertaling van het Engels naar het Frans moet de vertaler eerst van het Engels naar het Italiaans en vervolgens van het Italiaans naar het Frans vertalen, met twee vertalingen die afzonderlijk beëdigd moeten worden);
 • Indien het te vertalen document delen in de Italiaanse taal bevat, moeten deze delen volledig OVERGESCHREVEN worden in de vertaling. Dit geldt ook wanneer de vertaling in een buitenlandse taal plaatsvindt
 • De stempels moeten vertaald worden en de handtekeningen moeten vermeld worden. Indien deze niet duidelijk of leesbaar zijn, moet dit als volgt aangegeven worden: onleesbaar stempel, onleesbare handtekening. De foto’s en de verschillende zegels op het document moeten vermeld worden door de vertaler (bv. foto van de betrokkene, zegel van € ..., enz.).

N.B.: ALLE ZEGELS DIE DOOR DE VERTALER OP DE VERTALING AANGEBRACHT WORDEN, VOORDAT HET DOCUMENT VOOR BEËDIGING OVERLEGD WORDT, WORDEN DOOR HET KANTOOR ZELF GEANNULEERD OP HET MOMENT VAN DE REGISTRATIE VAN DE VERTALING IN HET CHRONOLOGISCH REGISTER.